Δερέσκος Assyrtiko Λευκός Ξηρός Οίνος
 • Ποικιλία σταφυλιών: Assyrtiko
 • Κατηγορία: Οίνος Λευκός Ξηρός
 • Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη: Μεσσηνία
 • Τοποθεσία: Φλόκα Μεσσηνίας, στο οροπέδιο του βουνού Αιγάλεω, στην Πελοπόννησο, Νοτιοδυτική Ελλάδα.
 • Υψόμετρο: 350 μέτρα
 • Συνολική έκταση αμπελώνα: 1 εκτάριο
 • Ηλικία αμπελώνα: 7 χρόνια
 • Πυκνότητα φύτευσης: 4.000 αμπέλια ανά εκτάριο.
 • Έδαφος: Μέσης σύστασης αργιλοπηλώδες.
 • Διαχείριση αμπελώνα: Γραμμικός αμπελώνας σε κλάδεμα αμφίπλευρο Royal. Εδαφοκάλυψη εδάφους σειρά παρά σειρά, βιοκαλλιεργητικές τεχνικές, αφαίρεση φύλλων από την μία πλευρά του αμπελώνα τον Ιούνιο.
 • Οινοποίηση: Κρυοοινοποίηση σε ελεγχόμενη θερμοκρασία.
 • Αλκοολικός βαθμός: 13.5%
 • Οξύτητα: 5.2 gr/ltr
 • Σάκχαρα: 1.6 gr/lt
 • Αποδόσεις: 80 εκατόλιτρα / εκτάριο
 • Διάρκεια παλαίωσης: 3-5 χρόνια
 • Θερμοκρασία σερβιρίσματος: 12-14 c

Επιστροφή